saxion-intake

Nederlands - Studiepitch is gesloten voor intake.
Wanneer je een inlog-account hebt, blijft inloggen mogelijk en daarmee het inzien van je gegevens ook. Het intake-proces zal echter geen gebruik meer kunnen maken van deze applicatie.

Voor vragen kunnen medewerkers contact opnemen met SCI-FB.
Studenten kunnen contact opnemen met de academie waar ze willen studeren.

English - Studiepitch is closed for intake.
Login and viewing your results remains possible if you have an account. However, this application is no longer available for use in the process of intake.

Members of staff can contact the SCI-FB for any questions.
Students can contact the school where they want to study.

Deutsch - Studiepitch ist nicht mehr verfügbar for Intake.
Wenn Sie ein Login-Konto haben, bleibt die Anmeldung und die Anzeige Ihrer Daten möglich. Der Intakeprozess kann diese Anwendung jedoch nicht nutzen.

Mitarbeiter können sich bei Fragen an SCI-FB wenden.
Studenten können sich bei Fragen an der Akademie wenden wo sie ihr Studium absolvieren möchten.

startsaxion

Met deelname aan het assessment geef je toestemming aan Saxion om jouw resultaten in te zien. Deze resultaten zullen wij vertrouwelijk behandelen en worden met jou besproken na afloop van dit assessment.

Not for use with assessments!